مرحله دوم

پانزده درصد تخفیف

 

اتمام مرحله اول

نکته :

بعد از معرفی کردن به نفر دوم برنامه تلگرام را بسته و مجددا به این صفحه مراجعه بفرمایید سپس برای ادامه مرحله معرفی نفر سوم کلیک کنید.